Poistný technik

  • Vykonávanie technických prehliadok po nahlásení poistnej udalosti.
  • Dokumentovanie poistných udalostí pomocou fotoaparátu, videokamery.
  • Pripravovanie podkladov na likvidáciu poistných udalostí.