PLC programátor

  • Vyvíjanie, simulovanie, implementovanie a testovanie riadiacich programov pre PLC zariadenia.
  • Nastavovanie PLC zariadení pri zmene výroby.
  • Vytváranie vizualizácií technologického procesu pomocou špecializovaného softvéru.
  • Diagnostikovanie porúch a ich odstraňovanie s dôrazom na minimalizovanie odstávok.
  • Vytváranie a vedenie technickej dokumentácie k programom.
  • Podieľanie sa na uvádzaní PLC zariadení do prevádzky.