Pilčík

  • Pílenie stromov a krov v lesných porastoch pomocou motorovej alebo ručnej píly.
  • Pílenie a rezanie guľatiny na fošne, dosky, trámy, hranoly, laty, lišty a pod.
  • Dopĺňanie zmesi benzínu a oleja do motorovej píly.
  • Ostrenie otupenej reťaze pomocou guľatého a plochého pilníka.
  • Vykonávanie bežnej údržby spojenej s používaním motorovej píly.