Osvetľovač

  • Montovanie, zapájanie a rozmiestňovanie svetelnej techniky pred začatím filmového nakrúcania, divadelného predstavenia, televízneho vysielania, koncertov a pod.
  • Nasvecovanie scény podľa pokynov hlavného osvetľovača a režiséra.
  • Obsluhovanie osvetľovacích telies (zaostrovanie, stmievanie, svetelné efekty a pod.).
  • Rozoberanie a balenie svetelnej techniky.
  • Vykonávanie bežných opráv a údržby osvetľovacích telies.