Osobný bankár

  • Starostlivosť o pridelené portfólio klientov na pobočke banky.
  • Vytváranie a rozvíjanie obchodných vzťahov s klientmi.
  • Prezentovanie a predaj bankových produktov a služieb.
  • Plnenie stanoveného osobného obchodného plánu.
  • Podieľanie sa na plnení finančných a kampaňových plánov.