Optometrista

  • Komunikovanie s klientmi s cieľom oboznámiť sa s ich zdravotným stavom, predchádzajúcimi problémami so zrakom, povolaním a pod.
  • Obsluhovanie oftalmologických prístrojov.
  • Vyšetrovanie zraku klientov, zisťovanie veľkosti dioptrií.
  • Zhotovovanie, opravovanie a upravovanie korekčných pomôcok.
  • Poskytovanie poradenstva pri výbere kontaktných šošoviek, okuliarových rámov a pod.