Odhadca nehnuteľností

  • Oceňovanie nehnuteľností
  • Vypracovanie znaleckých posudkov
  • Analýza cenového vývoja