Odborný radca

 • Zabezpečovanie výkonu štátnej správy obsahovo súvisiace zložitých služobných agend.
 • Vykonávanie konzultačnej a poradenskej činnosti v ucelenej časti odbore služby.
 • Tvorba ucelených metodických postupov na zabezpečenie činnosti vo vymedzenej pôsobnosti územného správneho úradu.
 • Plánovanie, koordinácia a usmerňovanie činnosti vnútorného kontrolného systému správneho úradu.
 • Vykonávanie štátneho dozoru, inšpekcie alebo komplexné kontrolnej činnosti v celom rozsahu pôsobnosti územného správneho úradu.
 • Koordinácia činnosti kontrolného tímu.
 • Zostavovanie návrhov plánov kontrolných akcií, noriem pre činnosť vnútorného kontrolného systému vrátane nápravných opatrení.
 • Prejednávanie výsledkov kontroly.
 • Zabezpečenie súčinnosti s orgánmi vonkajšej kontroly.
 • Vedenie príslušnej dokumentácie.
 • Príklady činností zo verejného sektora
Aktuálna ponuka práce v kategórii Odborný radca

Odborný radca

Okres Nitra, Nitra
 • €
15.07.2024

Odborný radca

Okres Nitra, Nitra
 • €
21.06.2024

Odborný radca

Okres Nitra, Nitra
 • €
20.06.2024

Odborný radca

Okres Nitra, Nitra
 • €
20.06.2024
Zobraziť viac ponúk

Pracovné ponuky podľa lokality