Obchodný manažér prekladateľskej agentúry

  • Pravidelný reporting a zodpovednosť za dosiahnuté výsledky na Slovensku,
  • Starostlivosť o existujúcich klientov a akvizícii nových klientov,
  • Vytváranie cenových ponúk a uzatváranie zmlúv,
  • Aktívna účasť na tendroch,
  • Zabezpečenie plynulého chodu pobočky,
  • Riadenie a motivovanie zamestnancov,
  • Koordinovanie marketingových aktivít a vytváranie povedomia o značke,
  • Komunikácia s dodávateľmi