Obchodný analytik

  • Zhromažďovanie informácií o trhu a analyzovanie potrieb zákazníkov.
  • Reportovanie výsledkov analýzy nadriadenému.
  • Vymedzovanie okruhov perspektívnych výrobných a obchodných aktivít na základe výskumu trhu.
  • Hodnotenie výsledkov analýz, navrhovanie trhových segmentov, krátkodobých a dlhodobých plánov.
  • Navrhovanie odporúčaní pre ďalšiu stratégiu.
Aktuálna ponuka práce v kategórii Obchodný analytik

Analytik - plán a reporting

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Bratislava
  • €od 2000 EUR/mesiac
14.05.2024
Zobraziť viac ponúk

Pracovné ponuky podľa lokality