Novinár

  • Zhromažďovanie, triedenie a overovanie informácií.
  • Spracovávanie čitateľsky, divácky a poslucháčsky zaujímavých tém.
  • Písanie a pripravovanie správ, reportáží, komentárov, recenzií, interview, glos, fejtónov a pod.
  • Vyhľadávanie a vyberanie vhodného obrazového materiálu k článkom.
  • Publikovanie informácií prostredníctvom masmédií.