Notársky koncipient

  • Pripravovanie konceptov notárskych písomností podľa pokynov notára a/alebo pod jeho vedením.
  • Konzultovanie právnej problematiky súvisiacej s konceptmi notárskych písomností a konaní.
  • Komunikovanie s účastníkmi notárskych konaní, súdmi, správnymi orgánmi, orgánmi miestnej samosprávy a pod.
  • Zúčastňovanie sa odborných kurzov a seminárov organizovaných Notárskou komorou Slovenskej republiky a súkromnými subjektmi.