Normovač práce

  • Vypracovávanie a vyhodnocovanie časových štúdií s cieľom zistiť, koľko času, pracovníkov a strojového vybavenia je potrebných na uskutočnenie jednotlivých pracovných úkonov.
  • Určovanie množstva času, pracovníkov a strojového vybavenia potrebných na uskutočnenie jednotlivých pracovných úkonov.
  • Vytváranie pracovných noriem a normatívov.
  • Odhaľovanie neefektívnosti vo výrobnom procese a prijímanie opatrení na jej odstránenie v budúcnosti.
  • Vytváranie nových pracovných noriem a normatívov vedúcich k zvýšeniu produktivity práce.
  • Analyzovanie plnenia pracovných noriem.