Multimedia Specialist

  • strih a tvorba jednoduchých spotov a online videí
  • animácia na úrovni jednoduchých rozpohybovaných obrázkov
  • vytváranie prezentácií v Power Pointe / Key note
  • podieľanie sa na digidal/online riešeniach kampaní
  • sledovanie digital trendov