Metrológ

  • Meranie dielov a komponentov v metrologickom laboratóriu.
  • Zisťovanie a zaznamenávanie možných odchýlok zistených počas merania.
  • Vykonávanie internej a externej kalibrácie meracích prostriedkov.
  • Zodpovedanie za evidovanie, skladovanie a vydávanie meradiel.
  • Zodpovedanie za technický stav meradiel a etalónov.
  • Vedenie, archivovanie a čítanie technickej dokumentácie.