Medicínsky/farmaceutický reprezentant

  • Navštevovanie zdravotníckych zariadení v rámci prideleného regiónu za účelom podporenia predajnosti produktov.
  • Prijímanie objednávok, plnenie stanoveného osobného plánu.
  • Organizovanie odborných seminárov a konferencií.
  • Prezentovanie produktov spoločnosti na lekárskych kongresoch a sympóziách.
  • Monitorovanie trhu, aktuálnych trendov a konkurenčných aktivít.
  • Vytváranie a udržiavanie dobrých vzťahov s klientmi.