Medicínsky/farmaceutický reprezentant

  • Navštevovanie lekárov, zdravotníckych zariadení a lekární s cieľom reprezentovať a propagovať ponúkané produkty.
  • Prezentovanie a prednášanie o výrobkoch a ich vlastnostiach.
  • Účasť na rôznych medzinárodných a domácich školeniach a seminároch.
  • Získavanie kontaktov na lekárov a zdravotnícke zariadenia a udržiavanie a budovanie dobrých vzťahov.
  • Sledovanie a monitorovanie trhu, konkurenčných činností a aktuálnych trendov.
  • Zodpovednosť za dosahovanie stanovených cieľov.
  • Reportovanie výsledkov a plánov nadriadenému pracovníkovi.