Medical advisor

  • Podporovanie a odborné zabezpečenie produktu.
  • Komunikovanie s lekármi a odborníkmi z daného odboru, zúčastňovanie sa na seminároch a kongresoch.
  • Poskytovanie technických dát o produktoch kolegom z obchodného a marketingového oddelenia a zodpovedanie na ich prípadné otázky.
  • Odborné preškoľovanie zamestnancov, ktorí majú na starosti predaj a marketing daného produktu.
  • Školenie nových zamestnancov v oblasti medicínskych znalostí, nadväzujúce priebežné odborné školenia.
  • Pripravovanie výstupov a analýz produktov pre odborné časopisy.
  • Udržovanie kontaktov s médiami.
  • Zavádzanie a kontrola klinických štúdii farmaceutických prípravkov.
  • Spolupracovanie s produktovými manažérmi , oblastnými manažérmi, s registračným manažérom.
Aktuálna ponuka práce v kategórii Medical advisor

Výživová poradkyňa Naturhouse v Dunajskej Strede

Okres Dunajská Streda, Dunajská Streda
  • €
18.07.2024
Zobraziť viac ponúk

Pracovné ponuky podľa lokality