Media planner

  • Identifikovanie cieľovej skupiny reklamnej kampane.
  • Analyzovanie komunikačných kanálov, ich záberu na cieľové skupiny, frekvencie a nákladovosti.
  • Vyberanie najoptimálnejšieho komunikačného kanálu alebo ich kombinácií.
  • Optimalizovanie reklamnej kampane z hľadiska ceny a ich záberu na cieľové skupiny.
  • Predkladanie návrhov klientom na odsúhlasenie.