Media buyer

  • Nakupovanie reklamného času a priestoru v masmédiách.
  • Zisťovanie dostupnosti komunikačných kanálov (s prihliadnutím na výšku rozpočtu).
  • Vyjednávanie najlepších možných zmluvných podmienok.
  • Budovanie vzťahov s klientmi a predajcami reklamného priestoru.