Marketingový manažér

 • Zabezpečovanie externých komunikačných aktivít v spolupráci s inými oddeleniami.
 • Komunikácia s dodávateľskými reklamnými agentúrami, mediálnymi agentúrami, médiami a inštitúciami.
 • Príprava, spracovanie a realizácia direct mailových a iných marketingových aktivít.
 • DTP úprava, aktualizácia a produkcia rôznych obchodných, informačných a prevádzkových tlačív.
 • Príprava, spracovanie, úpravy a produkcia propagačných materiálov.
 • Implementácia mediálnej a komunikačnej stratégie spoločnosti.
 • Príprava podkladov a spracovávanie externých a interných mediálnych výstupov (stanoviská a vyhlásenia zástupcov spoločnosti, PR správy).
 • Spolupráca pri tvorbe obsahu a formy komunikačných výstupov, komunikácia odborných stanovísk.
 • Monitoring správ o spoločnosti v médiách, vedenie a archivácia príslušnej evidencie
Aktuálna ponuka práce v kategórii Marketingový manažér

Marketingový manažér

Banská Bystrica
 • €od 1000 EUR/mesiac
03.12.2023
 • €od 1700 EUR/mesiac
28.11.2023
 • €od 2540 EUR/mesiac
16.11.2023

Digital Marketing Manager

Okres Veľký Krtíš, Veľký Krtíš
 • €od 1000 EUR/mesiac
13.11.2023
Zobraziť viac ponúk