Manažér reklamačného oddelenia

  • Riadenie a kontrola pracovníkov na reklamačnom oddelení.
  • Vybavovanie náročných reklamácií zákazníkov k ich všeobecnej spokojnosti.
  • Príprava podkladov na prípadný pokus o zmier a súdne spory so zákazníkmi alebo dodávateľmi.
  • Rozbory príčin náročných reklamácií.
  • Podávanie návrhov na potrebné opatrenia pre zamedzenie reklamácií.