Manažér ľudských zdrojov

 • Riadenie oddelenia ľudských zdrojov.
 • Plánovanie a analýza personálnych potrieb spoločnosti. Príprava stratégie a personálnej politiky a ich následná implementácia,
 • Nastavenie systémov odmeňovania, hodnotenia a vzdelávania.
 • Definície pozícii a požiadaviek na ich obsadenie.
 • Vypracovanie rozpočtu oddelenia.
 • Organizácia a vedenie výberových procesov podľa aktuálnych potrieb spoločnosti.
 • Administratívne spracovanie recruitingovej agendy vrátane nástupu, výstupu a mzdových podkladov zamestnancov.
 • Príprava a implementácia plánov pre stabilizáciu zamestnancov a motivačných procesov v spoločnosti.
 • Návrh sociálneho systému pre zamestnancov podľa interných smerníc.
 • Poradenstvo pre manažérov spoločnosti v otázkach HR.
 • Vedenie a koordinácia integrácie ľudských zdrojov a stratégií s obchodnou stratégiou, celkovou stratégiou a organizačným plánovaním.
 • Sledovanie a vyhodnocovanie výkonnosti zamestnancov.
 • Navrhovanie personálneho obsadenia jednotlivých výkonných tímov.
 • Nastavovanie systému školení a participácia na školiacich aktivitách.
Aktuálna ponuka práce v kategórii Manažér ľudských zdrojov

Náborárka v Nových Zámkoch

NEWMAN Personnel Agency Slovakia, s.r.o.
Nové Zámky
 • €1200 - 1800 EUR/mesiac
04.09.2023

Line Leader / Pierre Baguette

Okres Galanta, Galanta, Sládkovičovo
 • €od 1000 EUR/mesiac
13.09.2023
Zobraziť viac ponúk

Pracovné ponuky podľa lokality