Manažér inzercie

  • Zodpovedanie za predaj reklamného priestoru v rámci spoločnosti.
  • Poskytovanie starostlivosti existujúcim klientom a udržiavanie dobrých vzťahov s nimi.
  • Vyhľadávanie nových obchodných príležitostí.
  • Vypracovávanie cenových ponúk, poskytovanie zliav v opodstatnených prípadoch.