Manažér call centra

  • Zodpovedanie za prijímanie a výber nových zamestnancov.
  • Plánovanie pracovných zmien supervízorov a operátorov call centra.
  • Riadenie, koordinovanie, kontrolovanie a motivovanie podriadených zamestnancov.
  • Nastavovanie kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI) tímu.
  • Navrhovanie zmien procedúr, postupov a pod.