Manažér bezpečnostnej služby

  • Riadenie, koordinovanie, motivovanie a hodnotenie pracovníkov strážnej služby.
  • Plánovanie týždenných zmien.
  • Zaškoľovanie novoprijatých zamestnancov.
  • Vyhľadávanie a navrhovanie školení, tréningov a kurzov pre podriadených zamestnancov.
  • Kontrolovanie pracovníkov strážnej služby pomocou elektronického kontrolného čipového systému, videozáznamov a pod.
  • Kontrolovanie dochádzky podriadených zamestnancov.
  • Podieľanie sa na výbere a prepúšťaní zamestnancov.
  • Riešenie neštandardných situácií na pracovisku.