Logopéd

  • Diagnostika a terapia narušenej komunikačnej schopnosti u detí a dospelých.
  • Poskytovanie odborného poradenstva.
  • Osvetová a preventívna odborná činnosť.