Lesný technik

  • Plnenie úloh administratívneho a výrobného charakteru podľa pokynov vedúceho lesnej správy.
  • Zabezpečovanie nákupu a predaja (v menšom rozsahu).
  • Vedenie pokladnice a zodpovedanie za zverenú hotovosť.
  • Vedenie lesnej hospodárskej evidencie.