Lesník

 • Navrhovanie a realizovanie opatrení na ochranu lesov.
 • Vykonávanie opatrení smerujúcich k vysádzaniu nových porastov.
 • Ochraňovanie drevnej hmoty pred škodlivými činiteľmi.
 • Zabezpečovanie ochrany lesa proti škodám spôsobeným zverou.
 • Zabezpečovanie jarného sčítania zveri.
 • Kontrolovanie stavu škodcov na sadeniciach, v lapačoch, lapákoch a pod.
 • Vyberanie stromov spĺňajúcich predpísané parametre na výrub s cieľom ich predaja.
 • Vyberanie a označovanie chorých a napadnutých stromov na výrub.
 • Zodpovedanie za zásoby v expedičných skladoch.
Aktuálna ponuka práce v kategórii Lesník

Samostatný odborný referent pre Odbor nájmov

Slovenský pozemkový fond
Liptovský Mikuláš
 • €920 - 1076 EUR/mesiac
07.05.2024
 • €od 1270 EUR/mesiac
30.04.2024
 • €od 1270 EUR/mesiac
30.04.2024
 • €od 1270 EUR/mesiac
26.04.2024
 • €
01.05.2024
 • €
26.04.2024
Zobraziť viac ponúk

Pracovné ponuky podľa lokality