Lešenár

  • Zakladanie lešení s prihliadnutím na nosnosť podkladu.
  • Montovanie lešení pozdĺž fasád budov.
  • Osádzanie ochranných zábradlí, ochranných sietí, rebríkov, podláh a zarážok brániacich pádu predmetov z lešenia.
  • Zodpovedanie za správne založenie, ukotvenie a zmontovanie lešenia.
  • Demontovanie lešení a ochranných sietí po ukončení stavebných prác.