Lektor, školiteľ

  • Príprava a realizácia personalistických kurzov a školení zameraných na oblasť predajných zručností a telefonovania, vrátane zabezpečenia študijných podkladov.
  • Overovanie a hodnotenie nadobudnutých vedomostí rôznymi formami písomných, ústnych a praktických testov a vystavovanie certifikátov o absolvovaní školení.
  • Tvorba a implementácia nových vzdelávacích modulov a inovácií zameraných na komunikačné, prezentačné a manažérske zručnosti.
  • Príprava manuálov a skriptov, vypracovanie návrhov na spôsob oslovovania klientov, príprava predajných argumentov.
  • Supervízia kvality kontaktu a služieb zákazníkom a organizácie práce v spoločnosti.
  • Poskytovanie spätnej väzby a hodnotenie kvality.
  • Navrhovanie a implementácia korekčných opatrení v organizácii práce v spoločnosti za účelom zvyšovania kvality kontaktu a služieb klientom.