Kultúrny referent

  • Organizovanie kultúrno-spoločenských a športových podujatí v obci.
  • Rezervovanie jednotlivých sál alebo celého kultúrneho domu.
  • Odovzdávanie a preberanie kultúrneho domu.
  • Vedenie obecných novín, knižnice a kroniky.
  • Archivovanie fotografií a dokumentov z diania obce.
  • Aktualizovanie informácií na obecnej nástenke a internetovej stránke.