Korektor

  • Čítanie rukopisov v tlačenej a/alebo digitálnej forme.
  • Vyhľadávanie obsahových, jazykových, gramatických a štylistických chýb.
  • Vyznačovanie nájdených chýb pomocou korektorských značiek.
  • Konzultovanie nájdených nedostatkov s autormi textov.
  • Opätovné čítanie opravených rukopisov pred odoslaním do tlače.