Kontrolór kvality

  • Vykonávanie vstupnej, medzioperačnej a výstupnej kontroly surovín, komponentov a výrobkov.
  • Obsluhovanie meracích prístrojov.
  • Zaznamenávanie výsledkov meraní.
  • Odoberanie vzoriek surovín a ich podrobovanie laboratórnym skúškam.
  • Navrhovanie opatrení a ich zavádzanie do praxe po zistení chýb a nedostatkov.
  • Podieľanie sa na zavádzaní systémov kvality do praxe.
  • Vypracovávanie správ o výsledkoch auditov
  • Vedenie a aktualizovanie predpísanej dokumentácie.
Aktuálna ponuka práce v kategórii Kontrolór kvality
  • €8,80 EUR/hod
19.07.2024
  • €8,50 EUR/hod
15.07.2024
Zobraziť viac ponúk

Pracovné ponuky podľa lokality