Klientsky pracovník

  • Aktívny predaj bankových produktov a služieb retailovým klientom.
  • Otváranie a rušenie bankových účtov.
  • Realizovanie tuzemských a cezhraničných prevodných príkazov.
  • Prijímanie a vydávanie hotovosti v domácej a cudzej mene.
  • Poskytovanie poradenstva a informácií klientom.
  • Vykonávanie administratívnych úloh súvisiacich s poskytovanými službami.
  • Plnenie stanovených obchodných a akvizičných plánov.
Aktuálna ponuka práce v kategórii Klientsky pracovník
Zobraziť viac ponúk

Pracovné ponuky podľa lokality