Klientský poradca

  • Vykonávanie aktívneho poradenstva klientom s cieľom maximálne uspokojiť potreby klientov a zároveň zisk spoločnosti.
  • Hľadanie najvhodnejších úverových, investičných a iných finančných riešení pre klientov s cieľom ponúknuť klientom vhodné bankové alebo poistné produkty.
  • Dodržiavanie interných metodických nariadení , etikety správania a obliekania.
  • Zabezpečovanie každodennej dokumentácie, aktualizovanie a zhromažďovanie údajov.
  • Vykonávanie činností súvisiacich s bežnými bankovými operáciami (vklady a výbery, otváranie účtov, platobné príkazy, zmenárenské služby, výpisy z účtov, vkladné knižky, úverové produkty atď.).
  • Spolupráca s ostatnými oddeleniami, kompletizácia podkladov pre ďalšie bankové procesy posudzovania, overovania a schvaľovania.
  • Hmotná zodpovednosť za pridelenú hotovosť, správa pokladnice.
Aktuálna ponuka práce v kategórii Klientský poradca
Zobraziť viac ponúk

Pracovné ponuky podľa lokality