IT riaditeľ

  • Vypracovávanie a implementovanie vnútropodnikovej IT stratégie.
  • Kontrolovanie dodržiavania IT stratégie.
  • Riadenie, koordinovanie, motivovanie a hodnotenie podriadených pracovníkov.
  • Analyzovanie potrieb jednotlivých oddelení v rámci spoločnosti.
  • Vykonávanie štúdií uskutočniteľnosti s cieľom stanoviť najlepšie možné využitie pre dostupné technické prostriedky.
  • Rozhodovanie o nákupe nových a upgrade existujúcich informačných systémov, hardvéru a softvéru.