IT produktový manažér

  • Zabezpečovanie plnej starostlivosti o zverený okruh produktov počas celej fázy životného cyklu.
  • Identifikovanie a analýza zákazníckych požiadaviek, pripomienok a špecifikácií.
  • Prezentovanie ponúkaných služieb alebo produktov zákazníkom (verbálne, písomne).
  • Analyzovanie a monitorovanie trhu, aktuálnych trendov a sledovanie konkurenčného správania.
  • Spracovávanie rôznych obchodných, finančných a marketingových analýz, reportov, štatistík.
  • Spolupráca s marketingovým a obchodným oddelením.
  • Komunikácia so zákazníkmi, dodávateľmi, odberateľmi a inými obchodnými partnermi.
  • Participovanie na vytváraní rôznych podporných, marketingových a propagačných aktivít.
  • Úzka spolupráca s oddelením výskumu a vývoja produktov.
  • Tvorba produktovej dokumentácie.