Inžinier simulácii

  • Vývoj simulačných nástrojov.
  • Príprava simulácií.
  • Testovanie a simulácie produktov/výrobných procesov.
  • Práca v simulačných programoch.