Inštruktor autoškoly

  • Pripravovanie a vedenie kurzov na získanie vodičského oprávnenia.
  • Prednášanie pravidiel cestnej premávky v súlade s platnou legislatívou a praxou.
  • Vedenie náuky o konštrukcii a základnej údržbe motorového vozidla.
  • Vyučovanie jázd na trenažéroch a autocvičiskách.
  • Praktické vyučovanie vo vedení motorového vozidla.
  • Zúčastňovanie sa na záverečných teoretických a praktických skúškach.