Hypotekárny poradca

  • Poskytovanie poradenstva klientom ohľadom hypotekárnych produktov a služieb.
  • Komunikácia s realitnými kanceláriami, stavebnými investormi, úradmi a inými subjektmi.
  • Získavanie potenciálnych klientov.
  • Spracovanie a vyhodnotenie požiadaviek zákazníkov na hypotekárne úvery.
  • Vykonávanie administratívnych úkonov spojených s poskytovaním hypotekárnych úverov.
  • Uzatváranie zmlúv o hypotekárnych úveroch.