Hutný inžinier

  • Vyvíjanie nových a zdokonaľovanie existujúcich metód extrakcie kovov.
  • Vyvíjanie nových a zdokonaľovanie existujúcich kovov a zliatin.
  • Odoberanie vzoriek rúd a ich podrobovanie laboratórnym analýzam.
  • Skúmanie štruktúry kovov a ich fyzikálnych vlastností.
  • Hľadanie využitia pre oceľový odpad a rudy nižšej akosti.