HR Generalist

  • Poskytovanie poradenstva líniovým manažérom a zamestnancom v otázkach Zákonníka práce a súvisiacej legislatívy.
  • Zodpovedanie za identifikovanie personálnych potrieb a nábor nových zamestnancov.
  • Vedenie personálnej agendy zamestnancov.
  • Zabezpečovanie rozvoja a vzdelávania zamestnancov.
  • Reportovanie výsledkov vedeniu spoločnosti.
  • Pripravovanie podkladov pre mzdovú učtáreň.