HR asistent

  • Administratívna podpora HR oddelenia
  • Organizovanie stretnutí a pracovných pohovorov
  • Selekcia CV, telefonický predvýber
  • Participácia a pomoc pri vedení HR agendy (zmluvy, výpovede, dodatky, predĺženia)
  • Pomoc pi organizovaní školení a vzdelávania zamestnancov
  • Komunikácia s partnermi, vedením, ostatnými oddeleniami a zamestnancami