Hovorca

Tlačový hovorca riadi oblasť mediálnej politiky, zabezpečuje tvorbu koncepcie a stratégie v tejto oblasti. Zabezpečuje informačné, publicistické a tlačové vzťahy k verejnosti, masmédiám a spravodajským agentúram. Vytvára mediálnu politiku a koncepciu. Za firmu alebo spoločnosť vystupuje v hromadných oznamovacích prostriedkoch a publikuje tlačové materiály v tlačených médiách.