Houseman

  • Podieľanie sa na efektívnom plnení denných pracovný úloh na oddelení housekeepingu.
  • Starostlivosť o hlavný sklad oddelenia housekeepingu.
  • Vybavovanie objednávok pracovných pomôcok pre hotelové chyžné a upratovačku.
  • Vynášanie objemného tovaru a pracovných prostriedkov do jednotlivých skladov na poschodiach.
  • Vynášanie, znášanie a triedenie hotelovej posteľnej bielizne a uterákov.
  • Zodpovedanie za pravidelnú mesačnú inventúru tovaru.