Hlavný redaktor

  • Riadenie tímu redaktorov.
  • Vykonávanie novinárskych činností v redakcii masmédií.
  • Zhromažďovanie, triedenie a overovanie informácií.
  • Spracovávanie čitateľsky, divácky a poslucháčsky zaujímavých tém.
  • Písanie a pripravovanie správ, reportáží, komentárov, recenzií, interview, glos, fejtónov a pod.
  • Vyhľadávanie a vyberanie vhodného obrazového materiálu k článkom.
  • Publikovanie informácií prostredníctvom masmédií.
Aktuálna ponuka práce v kategórii Hlavný redaktor
Zobraziť viac ponúk

Pracovné ponuky podľa lokality