Hlavná sestra

  • Zodpovedanie za odbornú úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti v rámci nemocnice.
  • Riadenie a kontrolovanie vrchných sestier a vedúcich zdravotníckych pracovníkov v spolupráci s primármi oddelení.
  • Zabezpečovanie personálneho obsadenia nemocnice v spolupráci s primármi oddelení.
  • Zodpovedanie za organizáciu, kvalitu a účelovosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
  • Zodpovedanie za dodržiavanie odborných a etických postupov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
  • Vypracovávanie koncepcie a zabezpečovanie vzdelávania podriadených pracovníkov.
  • Riešenie sťažností pacientov v spolupráci s právnym oddelením.