Help desk pracovník

  • Podpora základných zákazníckych požiadaviek (mailová, telefonická komunikácia).
  • Vybavovanie sťažností a reklamácií od zákazníkov.
  • Prvotná diagnostika a riešenie problémov s následným podstúpením na kompetentné oddelenia podpory.
  • Reportovanie požiadaviek zákazníkov v stanovenom časovom limite.
  • Vytváranie a overovanie chybových správ a následné určenie ich priority.
  • Dodržiavanie etického kódexu, interných smerníc a štandardov spoločnosti.
Aktuálna ponuka práce v kategórii Help desk pracovník

Telefonista / telefonistka

Okres Rimavská Sobota, Rimavská Sobota
  • €od 800 EUR/mesiac
27.09.2023
Zobraziť viac ponúk

Pracovné ponuky podľa lokality