Grafický dizajnér

Tlačový hovorca riadi oblasť mediálnej politiky, zabezpečuje tvorbu koncepcie a stratégie v tejto oblasti. Zabezpečuje informačné, publicistické a tlačové vzťahy k verejnosti, masmédiám a spravodajským agentúram. Vytvára mediálnu politiku a koncepciu. Za firmu alebo spoločnosť vystupuje v hromadných oznamovacích prostriedkoch a publikuje tlačové materiály v tlačených médiách.

Aktuálna ponuka práce v kategórii Grafický dizajnér
  • €od 1400 EUR/mesiac
26.03.2024
Zobraziť viac ponúk

Pracovné ponuky podľa lokality